Skip to main content

O systéme Moodle

LMS (Learning Management System) Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) je vzdelávacia platforma navrhnutá tak, aby poskytovala pedagógom, administrátorom a študentom jediný, kompletný, bezpečný a integrovaný nástroj na podporu elektronického vzdelávania.

LMS Moodle na TU je integrovaný so systémom na správu identít NetIQ IDM a akademickým infomačným systémom MAIS. Táto integrácia zabezpečuje:

  • automatizované vytváranie/blokovanie prístupu do systému Moodle pre oprávnených používateľov (pedagógov a študentov) na základe aktivovaného/deaktivovaného pracovného pomeru alebo štúdia,
  • automatizované vytváranie kurzov z predmetov systému MAIS a priradenie lektorov (pedagogóv) a účastníkov (študentov) ku kurzom, na základe údajov o pedagógoch priradeným k predmetom a študentoch, ktorí majú dané predmety zapísané v študijnom pláne.

Na vytvorenie kurzu v Moodle pre konkrétny predmet v MAIS je potrebné, aby aspoň jeden pedagóg priradený k danému predmetu mal zvolenú rolu "zodpovedný za e-learning" (rozhranie Pedagóg, Správa predmetov štúdia, sekcia P3 Zamestnanci).

Zmeny v systéme IDM a MAIS sa do systému Moodle importujú raz za deň v nočnom spracovaní.

Od 1.8.2021 je systém Moodle integrovaný aj so systémom MS Office 365.