Skip to main content
PR
14.12.2023

Trnavskú univerzitu dočasne povedie profesor Miloš Lichner

Miloš Lichner

Do čela Trnavskej univerzity sa od 1. januára 2024 postaví profesor Miloš Lichner ako poverený rektor. Doteraz pôsobil ako prorektor pre vonkajšie vzťahy.

S poverením známeho slovenského teológa Miloša Lichnera výkonom funkcie rektora súhlasili akademický senát a správna rada. Pozície sa ujme od Nového roka po tom, ako vo funkcii skončí doterajší rektor Trnavskej univerzity profesor René Bílik.

Prof. Thlic. Miloš Lichner, D.Th. je katolícky kňaz a členom Spoločnosti Ježišovej. Je odborníkom na latinskú ranokresťanskú literatúru, špecializuje sa na teológiu svätého Augustína a ranokresťanskú dogmatickú teológiu. Je autorom alebo spoluautorom viacerých vedeckých monografií a desiatok vedeckých štúdií. V rokoch 2012-2019 pôsobil ako dekan teologickej fakulty. Je bývalým prezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu. Je aktívny na sociálnych sieťach, kde pútavou formou približuje duchovné bohatstvo ranokresťanských textov. Osobne sa zúčastňuje medzináboženského dialógu medzi judaizmom a kresťanstvom. Najnovšie vydal inšpiratívne citáty sv. Augustína pod názvom Sme krásni, keď milujeme.

Prof. Miloš Lichner povedie Trnavskú univerzitu, kým nebude zvolený jej nový rektor. Najbližšie volebné zhromaždenie sa koná už 14. februára 2024.

Martin Bodis, René Bílik, Miloš Lichner