Skip to main content

Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov/kandidátky na členov/členky Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave