Skip to main content

Študentská rada Trnavskej univerzity

Študentská rada Trnavskej univerzity logo

Študentská rada Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len ŠRTU) je občianske združenie, ktoré funguje ako poradný orgán rektora Trnavskej univerzity, teda má svoje mieste v kolégiu rektora.

Primárnou úlohou ŠRTU je reprezentovať hlas študentov TRUNI a zastupovať ich názory.

ŠRTU svojou činnosťou vytvára kvalitnejšie prostredie univerzity a ponúka študentom sociálny život prostredníctvom kultúrnych, odborných, sociálnych, športových a spoločenských podujatí ale aj činnosťou rôznych klubov, ktoré fungujú na pravidelnej báze. Momentálne je otvorený filmový klub, klub bojového umenia, šachový klub, basketbalový klub, futsalový klub, hip-hop klub, debatný klub, klub Dungeons and Dragons, florbalový klub, literárna klub, volejbalový klub, plavecký klub či klub horolezeckej steny v BouldroFke.

Študentská rada Trnavskej univerzity

ŠRTU: Čo robíme? Aké sú naše aktivity?

Na začiatku každého akademického roka organizujeme tútoring, vďaka ktorému pomáhame novým prvákom zorientovať a začleniť sa do vysokoškolského prostredia. Tútormi sú starší študenti, ktorým sú následne pridelení prváci. Každý prvák môže svojho tútora kedykoľvek počas svojho štúdia kontaktovať.

Následne pre prvákov organizujeme podujatie s názvom Minifestival príležitostí, prostredníctvom ktorého ponúkame prvákom prehľad všetkých možností, ktoré im univerzita ponúka. Toto podujatie je spojené s rôznymi zaujímavými prednáškami, kreatívnymi aktivitami či pochodom cez mesto.

Na názoroch študentov nám veľmi záleží, preto už tradične organizujeme akciu Káva za názor, kde prostredníctvom anonymného online dotazníka zbierame podnety zo strany študentov na kvalitu výučby, materiálne vybavenie fakulty či študentské domovy. Za vyjadrenie svojho názoru dostanú študenti kávu zadarmo. My následne všetky názory spracujeme a komunikujeme s vedením, a tým spoločne prispievame k zlepšovaniu kvality.

V ŠRTU veríme na dobré skutky a vo vianočnom období každoročne organizujeme Stromčeky prianí, pomocou ktorých spríjemňujeme toto obdobie osamelým ľuďom. Taktiež prostredníctvom podujatia SWAP oblečenia sme so zvyšným oblečením pomohli charitatívnej organizácii. V spojení s odborníkmi organizujeme aj Psychologické workshopy, upozorňujeme na ekologické témy. Neustále študentov informujeme o možnostiach, do ktorých sa môžu zapojiť, pomocou ktorých sa môžu rozvíjať ale aj prispievať k chodu akademickej obce či spoločnosti.

Študentská rada Trnavskej univerzity

Chceš sa k nám pridať?

Ak ťa naša činnosť zaujala a tiež máš odhodlanie pracovať v skvelom tíme ľudí a prispievať k vytváraniu prostredia pre študentov, tak ťa veľmi radi privítame medzi nás! Stačí nám napísať na naše sociálne siete alebo priamo predsedníčke na e-mail: nela.kovacova [at] tvu.sk

Tešíme sa na Teba! 😊

Kde nás nájdeš?

FB: https://www.facebook.com/studentska.rada.truni

IG: https://www.instagram.com/studentskaradatruni/

YT: https://www.youtube.com/channel/UCpGjpCnCeJ_SZfkrf6iUgmw

Manuál pre prvákov: Ako prežiť na TRUNI