Skip to main content

Ekonomika a manažment

vysvetlivky

2023

Verejná správa v teórii a praxi: Hlavné etapy a dimenzie rozvoja na Slovensku (TU) 2023 Ľudmila Máliková Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Verejná správa v teórii a praxi: Hlavné etapy a dimenzie rozvoja na Slovensku

Vnútorný systém Trnavskej univerzity v Trnave (OA)

Vnútorný systém Trnavskej univerzity v Trnave (TU)

2023

Adriana Krupová

Rektorát - Trnavská univerzita v Trnave Vnútorný systém Trnavskej univerzity v Trnave
 

The Internal System of Trnava University (OA)

The Internal System of Trnava University (TU)

2023 Adriana Krupová Rektorát - Trnavská univerzita v Trnave The Internal System of Trnava University

2021

Ekonomika a ekonomika rodiny pre sociálnych pracovníkov (TU) 2021

Marta Vaverčáková

Michaela Hromková

Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV Ekonomika a ekonomika rodiny pre sociálnych pracovníkov
Chudoba ako teoretický a praktický problém (TU) 2021

Andrea Bánovčinová

Dominika Lisá

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Chudoba ako teoretický a praktický problém

2020

Modelovanie databázových systémov (OA)

Modelovanie databázových systémov (TU)
 

2020 Milan Štrbo Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Modelovanie databázových systémov

Úvod do sociálneho manažmentu, 1. časť (OA)

Úvod do sociálneho manažmentu, 1. časť (TU)

2020 Ivana Šuhajdová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do sociálneho manažmentu, 1. časť

Úvod do sociálneho manažmentu, 2. časť (OA)

Úvod do sociálneho manažmentu, 2. časť (TU)

2020 Ivana Šuhajdová Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Úvod do sociálneho manažmentu, 2. časť

2019

Ako postupovať pri vstupe do pracovného pomeru (OA)

Ako postupovať pri vstupe do pracovného pomeru (TU)

2019

Marta Vaverčáková

Michaela Hromková

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Ako postupovať pri vstupe do pracovného pomeru

Proposal for Stricly Model-oriented Safety Analysis of Dynamic Technological Systems (OA)

Proposal for Stricly Model-oriented Safety Analysis of Dynamic Technological Systems (TU)

2019 Milan Štrbo

Trnava University in Trnava

Faculty of Education

Proposal for Stricly Model-oriented Safety Analysis of Dynamic Technological Systems

2018

Manažment v sociálnej práci (OA)

Manažment v sociálnej práci (TU)

2018

Marta Vaverčáková

Michaela Hromková

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Manažment v sociálnej práci

Marketing a fundraising v sociálnych službách (OA)

Marketing a fundraising v sociálnych službách (TU)

2018

Marta Vaverčáková

Michaela Hromková

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Marketing a fundraising v sociálnych službách

Riadenie ľudských zdrojov (OA)

Riadenie ľudských zdrojov (TU)

2018

Marta Vaverčáková

Michaela Hromková

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave Riadenie ľudských zdrojov

Tvorba prezentácií (OA)

Tvorba prezentácií (TU)

2018 Milan Štrbo Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Tvorba prezentácií

2016

Úvod do regionalistiky (OA)

Úvod do regionalistiky (TU)

2016 Rastislav Tóth Filozofická fakulta TU Úvod do regionalistiky

2014

Metodika tvorby elektronických vzdelávacích materiálov (OA)

Metodika tvorby elektronických vzdelávacích materiálov (TU)

2014

Jana Fančovičová

Viola Gazdíková

Katarína Kotuľáková

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity Metodika tvorby elektronických vzdelávacích materiálov

Základy ekonómie, pre spoločenskovedné odbory (OA)

Základy ekonómie pre spoločenskovedné odbory (TU)

2014 Jozef Horeháj Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Základy ekonómie, pre spoločenskovedné odbory

2010

Úvod do mediálnej výchovy (OA)

Úvod do mediálnej výchovy (TU)

2010 Martin Brestovanský Trnavská univerzita v Trnave Úvod do mediálnej výchovy

 

2009

Medzinárodné odborové centrály a zastupovanie zamestnancov (OA)

Medzinárodné odborové centrály a zastupovanie zamestnancov na podnikovej a nadpodnikovej úrovni v niektorých krajinách Európskej únie (TU)

2009 Milan Katuninec Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Medzinárodné odborové centrály a zastupovanie zamestnancov na podnikovej a nadpodnikovej úrovni v niektorých krajinách Európskej únie