Skip to main content

Študijné materiály

študijné materiály

Učebné texty a publikácie Filozofickej fakultyimage-20220209081520-1

​publikácie z Filozofickej fakulty nájdete v sekciách:​​

Doctorandorum Dies Filozofickej fakulty

Doctorandorum Dies (OA)

Doctorandorum Dies (TU)

2023

Mária Dědová

Erik Hrnčiarik

Zuzana Lopatková

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Doctorandorum Dies 2023

Doctorandorum Dies (OA)

Doctorandorum Dies (TU)

2022

Mária Dědová

Erik Hrnčiarik

Zuzana Lopatková

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Doctorandorum Dies 2022

Doctorandorum Dies (OA)

Doctorandorum Dies (TU)

2021

Mária Dědová

Erik Hrnčiarik

Zuzana Lopatková

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Doctorandorum Dies 2021

Doctorandorum Dies (OA)

Doctorandorum Dies (TU)

2020

Mária Dědová

Ingrid Halázsová

Zuzana Lopatková

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Doctorandorum Dies 2020

Doctorandorum Dies (OA)

Doctorandorum Dies (TU)

2019

Mária Dědová

Ingrid Halázsová

Zuzana Lopatková

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Doctorandorum Dies 2019

Doctorandorum Dies (OA)

Doctorandorum Dies (TU)

2018

Mária Dědová

Erik Hrnčiarik

Zuzana Lopatková

FF Trnavskej univerzity v Trnave spolu s Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków

Doctorandorum Dies 2018

Doctorandorum Dies (OA)

Doctorandorum Dies (TU)

2017

Mária Dědová

Erik Hrnčiarik

Zuzana Lopatková

Towarzystwo Słowaków w Polsce

Doctorandorum Dies 2017

 

Učebné texty a publikácie Pedagogickej fakulty

image-20220202110629-1publikácie z Pedagogickej fakulty nájdete v sekciách:

Doktorandské vedecké konferencie Pedagogickej fakulty

 Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

2020

Andrej Rajský

Juvenilia Paedagogica
Juvenilia Paedagogica 2021Juvenilia Paedagogica 2020juvenilia paedagogica 2019

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

2019

Andrej Rajský

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

2018

Andrej Rajský

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

2017

Andrej Rajský

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

2016

Andrej Rajský

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

2015

Andrej Rajský

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

2014

Andrej Rajský

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

2013

Andrej Rajský

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

2012

Andrej Rajský

Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov

2011

Andrej Rajský

 

Učebné texty a publikácie Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

publikácie z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce nájdete v sekcii:

Pro life - ochrana života je projekt Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity, zameraný na získavanie a sprístupňovanie literatúry, orientovanej na podporu ochrany ľudského života a hnutia Pro life.

Učebné texty a publikácie Teologickej fakulty

publikácie z Teologickej fakulty nájdete v sekcii:Teologická fakulta

Učebné texty a publikácie Právnickej fakulty

publikácie z Právnickej fakulty nájdete v sekcii:

Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica X. (TU) 2018 Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica X.
Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica IX. (TU) 2012 Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica IX.
Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica VIII. (TU) 2011 Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica VIII.
Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica VII. (TU) 2010 Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica VII.
Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica VI. (TU) 2009 Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica VI.
Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica V. (TU) 2008 Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica V.
Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica IV. (TU) 2007 Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica IV.
Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica III. (TU) 2006 Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica III.
Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica II. (TU) 2005 Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica II.
Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica I. (TU) 2003 Acta Universitatis Tyrnaviensis Iuridica I.

    Učebné texty a publikácie Právnickej fakultyimage-20220406165044-1