Skip to main content

Jazykové okienko: Do knižnej frazeológie patria aj spojenia, ktoré majú cudzojazyčný pôvod

Do tzv. knižnej frazeológie, teda frazeológie, ktorá sa používa vo vyššom štýle, patrí mnoho frazeologických spojení, ktoré majú cudzojazyčný pôvod. Súvisí to s historickými a spoločenskými premenami národa, nám sa v slovenčine zachovalo najviac takýchto úsloví v latinčine.

Čo znamená in vino veritas? 

Niektoré z nich takmer zľudoveli: in vino veritas (vo víne je pravda) - kto by toto nepoznal?

S obľubou to konštatujú nielen vinári, ale i mnohí znalci vína (a života). Po pohárikoch býva človek určite zhovorčivejší a ľahšie sa mu rozpráva bez zábran.

Čo znamená vox populi, vox Dei?

Ďalší výrok počúvame aj z úst politikov: Vox populi, vox Dei (hlas ľudu, hlas Boží). Týmto konštatovaním sa neraz ospravedlňujú, že ten a ten krok, ktorí spravili či odobrili, si vyžiadal sám národ, ľudia - a oni len počúvli. Hlas ľudu - hlas Boží... To, čo chce národ, je sväté...

Ak je niečo konané bona fide (lat.), je to konané s dobrým úmyslom. To ešte síce neznamená, že je to spravené stopercentne, ale iste tak činíme v dobrej viere.

Čo znamená faux pas alebo par excellance? 

Okrem latinčiny máme mnoho spojení prebratých z francúzštiny, napr.: par excellence - vynikajúci, jedinečný. Takýmto prívlastkom môžeme nazvať naslovovzatého odborníka z hocktorého odboru, takže môžeme napríklad hovoriť o básnikovi par excellence, ale aj o chirurgovi par excellance.

Z francúzštiny pochádza aj známe faux pas (prešľap, spoločensky neprípustné správanie), hovorovo: trapas. Ak niekomu nechtiac stupíme na nohu, nie je to ešte faux pas, lebo ide o náhodný omyl bez spoločenských následkov. Faux pas je termín, ktorý opisuje nevhodné správanie jedinca či skupiny ľudí v spoločensky významných okamihoch.

Čo znamená last but not least? 

Knižným sa stal aj anglický výrok last but not least (v preklade: v neposlednom rade, spomínam to na záver, ale nie ako nedôležité). Často to počuť v rečníckych prejavoch, kde sa vyratúvajú fakty v istej hierarchii. Tá vec, ktorú rečník spomenie na záver, nemusí byť nedôležitá, a preto sa často doplní spomínaným výrazom: last but not least: spomínam to síce na záver, ale nie s úmyslom ubrať spomínanému faktu na dôležitosti.

Spracovala: doc. PhDr. Gabriela Magalová, PhD.

Vychádza aj v dvojčísle univerzitného časopisu Universitas Tyrnaviensis 1-2/2021.

 

Ďalšie jazykové okienka:

Frazémy, ktorých význam je zahalený rúškom tajomstva

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

 https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/facebook201.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/insta.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/linkedin.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/twitter.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/youtube.png https://www.truni.sk/sites/default/files/field/image/soundcloud.png