Skip to main content

Používateľské manuály pre prácu so systémom EZP

Zvoľte si, prosím, návod pre správnu kategóriu používateľa:

Prípadné problémy pri využívaní aplikácie EZP  riešia fakultní / katedroví administrátori EZP.