Skip to main content
PR
26.02.2021

Akademická obec Trnavskej univerzity v Trnave je v štrajkovej pohotovosti

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (AS TU) ako reprezentant akademickej obce a samosprávy TU v Trnave s obavou sleduje kroky ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a štátneho tajomníka v oblasti vysokého školstva a vyhlasuje štrajkovú pohotovosť akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave.

AS TU zásadne odmieta zverejnený návrh novely vysokoškolského zákona a pripája sa k stanoviskám Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR a Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR. AS TU je vážne znepokojený likvidáciou akademickej samosprávy na vysokých školách, faktickým podriadením vysokých škôl ministrovi školstva a umožnením politických intervencií do akademického prostredia až na úrovni fakúlt, ako to navrhuje novela vysokoškolského zákona.

AS TU znovu dôrazne žiada ministra školstva, aby predloženú účelovú novelu stiahol, aby príprave pre vysoké školstvo užitočnej novely predchádzala dôsledná analýza a aby k jej príprave prizval oficiálne a pluralitné reprezentácie vysokých škôl. Zároveň apeluje na ministra školstva, aby podnikal kroky, ktoré navyšujú finančné zabezpečenie už aj tak poddimenzovaného financovania vysokého školstva, a nepodnikal také kroky, ktoré nezvratne poškodzujú vysokoškolské prostredie na Slovensku.

Ďalšie kroky akademická obec Trnavskej univerzity v Trnave zváži na základe ďalších krokov ministerstva školstva.

 

Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave bolo schválené uznesením AS TU 6K-1/2021 dňa 26. februára 2021.

 

V Trnave 26. februára 2021 Akademický senát Trnavskej univerzity vTrnave

 

K téme:

Manifest Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave (december 2020)

Vyhlásenie Predsedníctva Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave za zachovanie akademickej samosprávy (február 2021)

 

Všetky podporné stanoviská vedenia TRUNI, našich študentov a pedagógov nájdete na Youtube.

 

Trnavskú univerzitu môžete podporiť aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!