Skip to main content

Aktuality k nástrojom dištančného vzdelávania

Zdroj
Centrum informačných systémov

Vážení pedagógovia, milí študenti,

v období opatrení proti šíreniu COVID-19 sa zvýšil dopyt po využívaní dostupných nástrojov dištančného vzdelávania a zamestnanci Centra informačných systémov TU odpovedajú na otázky, ktoré sú spolu s odpoveďami uverejnené na univerzitných webstránkach:

 1. LMS Moodle - často kladené otázky, pričom sú tam aj odpovede na najčastejšie otázky v ostatnom období:
  • Ako je možné vo vytvorenom kurze sprístupniť jeho účastníkom súbor väčší ako 2 MB (audiozáznam prednášky), čo je prednastavený maximálny limit v systéme?
  • Je možné prepojiť stretnutie (míting) v MS Teams s kurzom v LMS Moodle tak, aby k stretnutiu mali automaticky prístup všetci účastníci kurzu bez potreby priraďovať ich jednotlivo k tímu v MS teams alebo zasielať im prístupový kód mítingu?
 2.  MS Teams:
  • návody na jednoduchú inštaláciu,
  • prístup oprávnených používateľov k vytvorenému mítingu,
  • konfigurácia stretnutí (prednášok),
  • dostupné videonávody

Zamestnanci CIS TU zabezpečujú e-mailovú podporu pre používateľov uvedených nástrojov dištančného vzdelávania v oblasti pristupu (prihlasovania), systémovej konfigurácie a integrácie (s IDM, MAIS, Office365), nezabezpečujú funkcie univerzitných a fakultných aplikačných správcov týchto systémov.

e-mailový Helpdesk pre uvedené oblasti podpory používateľov:

 • LMS Moodle - moodle [at] truni.sk
 • MS Teams - ms365 [at] truni.sk