Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Zoznam navrhnutých kandidátov na doplňujúcu voľbu zástupcov študentov TU v Trnave do ŠRVŠ SR