Skip to main content

O projekte

O projekte MAIS

Projekt MAIS je spoločným rozvojovým projektom Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), Trnavskej univerzity v Trnave (TvU) a spoločnosti Dupres-Consulting, s.r.o. Dubnica nad Váhom. Do marca 2007 sa na projekte významnou mierou podieľala aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

                  
Hlavné ciele projektu:

 • spracovanie analýzy komplexného informačného systému na riadenie hlavnej činnosti univerzity
 • návrh systémovej štruktúry s využitím najmodernejších technológií
 • vývoj podsystémov (modulov) komplexného informačného systému
 • implementácia podsystémov v prostredí technickej a humanitnej univerzity
 • podpora a údržba komplexného informačného systému

V roku 2006 získal projekt MAIS podporu Ministerstva školstva SR v rámci centrálnych rozvojových projektov podávaných vysokými školami. V porovnaní s inými dostupnými informačnými systémami nasadenými v prostredí slovenských univerzít je projekt MAIS jedinečný v niekoľkých kritériách:
 

 • na jeho analýze a vývoji sa podieľajú univerzity v spolupráci s profesionálnou softvérovou spoločnosťou
 • projekt sa začal dôslednou analýzou potrieb technickej a humanitnej univerzity
 • systém využíva najmodernejšie technológie
 • systém má profesionálnu podporu používateľov

Medzníky histórie projektu MAIS na Trnavskej univerzite:
 

 • Október 2005 - začiatok spolupráce Trnavskej univerzity a spoločnosti Dupres na vývoji MAIS - podpísanie zmluvy o dielo na dodávku a implementáciu MAIS
 • Marec 2006 - spoločný centrálny rozvojový projekt TUKE, UMB, TvU podaný na Ministerstvo školstva SR
 • Jún 2006 - finančná podpora projektu MAIS z Ministerstva školstva SR
 • Júl 2006 - zásadná zmena hardvérovej infraštruktúry TvU - servery, dátové polia, optické switche pre nasadenie MAIS
 • Október 2006 - spustenie testovacej prevádzky podsystému Prijímacie konanie
 • Marec 2007 - spustenie ostrej prevádzky podsystému Prijímacie konanie a modulu Autotest
 • Jún 2007 - spracovanie 8 000 prihlášok v rámci prijímacieho konania bez výpadku systému
 • August 2007 - začiatok migrácií historických údajov o študentoch a štúdiu
 • Október 2007 - akceptačné testy a školenia používateľov na rozhranie REFERENt a PEDAGÓG
 • November 2007 - prezentácia projektu MAIS na konferencii UNINFOS 07
 • December 2007 - pilotná prevádzka podsystému Kreditové štúdium
 • Január 2008 - prvá fakulta s kompletnými historickými dátami v MAIS (Teologická fakulta)
 • Február 2008 - ePrihláška v ostrej prevádzke na všetkých fakultách TvU
 • Máj 2009 - spustenie verejného informačného portálu MAIS
 • Február 2010 - kontrola splnenia podmienok štúdia
 • Marec 2010 - pilotná prevádzka prepojenia s elektronickou prihláškou na Portáli VŠ
 • Október 2010 - čiastočná integrácia so systémom EZP
 • Jún 2011 - Finančný modul na evidenciu bezhotovostných platieb za štúdium
 • November 2011 - Pepojenie MAIS s CRŠ 2
 • Júl 2012 - autentifikácia používateľov cez systém Novell IDM
 • Jún 2013 - modul ECTS