Skip to main content

O portáli

Zamestnanecký portál VVŠ je súčasťou ekonomického informačného systému SAP Sofia. Skladá sa z dvoch častí:
1. Employee Self Service (ESS) - určený pre zamestnancov pre úpravu svojich vlastných údajov,
2. Manager Self Service (MSS) - manažérsky nástroj pre nadriadených pracovníkov.

Na Trnavskej univerzite v Trnave slúži najmä na sprostredkovanie prístupu k dokladom o odmene (výplatným páskam) pre interných zamestnancov. Prostredníctvom portálu je tiež možné overiť si správnosť vlastných údajov v systéme SAP HCM - osobné údaje, adresu a bankové údaje. Editácia údajov nie je povolená, v prípade zistenia chyby je potrebné kontaktovať referenta pre personalistiku.

Po prihlásení do portálu a zvolení tlačidla Dôverné sa zobrazí prehľad dokladov o odmene.

Tlačidlo Môj majetok zobrazí všetky majetky TU, ktoré sú Vám v systéme SAP SOFIA zverené do používania.

Prístup do portálu majú osoby, ktoré majú aspoň jeden interný pracovný pomer. Prístupy pre nových zamestnancov sa generujú spravidla medzi 1. - 5. dňom v mesiaci za predchádzajúci mesiac.

Doklad o odmene za zúčtované obdobie sa na portáli zobrazí zvyčajne na druhý deň  po odoslaní miezd na bankový účet (10. - 11. deň v mesiaci).