Skip to main content

Prihlasovacie údaje

Prihlasovacie meno (ID používateľa): 080_XXXXXXX,

kde prefix 080 je číselné označenie klientskej časti systému SAP pre TU a XXXXXXX je Vaše TUID, ktoré si môžete vyhľadať na stránke http://www.truni.sk/sk/zistenie-tuid.

Heslo:

Portál je integrovaný v systéme IDM. Heslo je rovnaké, aké sa používa pre všetky ostatné integrované systémy (MAIS, Zimbra1, EZP, VPN, KIS DAWINCI, prihlasovanie do univerzitného počítača, ak sa používateľ prihlasuje prostredníctvom TUID).

 

Problémy s prihlásením adresujte na idm [at] truni.sk, problémy s funkčnosťou portálu na adresu ess [at] truni.sk.