Skip to main content

Členstvo v Alumni

Ako sa stať členom alumni klubu Trnavskej univerzity?

Chcete mať aktuálne informácie o dianí na univerzite? Poďte sa aj naďalej podieľať na živote svojej almae mater. Nájdite starých priateľov, využívajte množstvo skvelých benefitov, buďte jednoducho v obraze.

Chcete dostávať pozvánky na najrôznejšie odborné, spoločenské, kultúrne i športové akcie, a využívať množstvo výhod? Registráciou sa stanete súčasťou databázy absolventov TRUNI a už vám neunikne žiadna novinka.

Pre účely registrácie je potrebné dodať nasledujúce informácie:

 • Meno a priezvisko;
 • Priezvisko uvedené na diplome;
 • Dátum narodenia;
 • Občianstvo;
 • Rok absolvovania;
 • Fakultu, na ktorej bolo štúdium absolvované;
 • Absolvovaný študijný program a študijný odbor;
 • E-mailovú adresu pre ďalšiu komunikáciu;
 • Adresu bydliska, resp. kontaktnú adresu;
 • Tituly;
 • Zamestnanie (pracovnú pozíciu);
 • Informáciu, či žiadateľ pracuje v odbore, ktorý vyštudoval na TRUNI. 

 

E-mail s registračnými údajmi je potrebné poslať fakultným koordinátorom:

Filozofická fakulta
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik
erik.hrnciarik [at] truni.sk

Pedagogická fakulta
doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.
andrej.rajsky [at] truni.sk

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
PhDr. Alena Dziacka, PhD.
alena.dziacka [at] truni.sk

Teologická fakulta
Mgr. Matej Švaňa
matej.svana [at] gmail.com

Právnická fakulta
JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.
ingrid.lanczova [at] truni.sk

Celouniverzitný koordinátor:
Mgr. Radka Minarovičová, PhD.,
tel.: 033/59 39 207,
radka.minarovicova [at] truni.sk


Registračný poplatok vo výške 5 eur/rok za kartu absolventa pokrýva režijné náklady.
Ďakujeme, že vstupujete do našich radov!