Skip to main content

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov rektora TU