Skip to main content

Uplynulý týždeň priniesol dve stretnutia so zástupcami ministerstva školstva

martin kánovský

Štvrtok 15.2.2024: Rokovanie o výkonnostných zmluvách

Nový rok priniesol aj novú zložku financovania vysokých škôl, ktorými sú výkonnostné zmluvy. Je to nový nástroj podpory profilácie a diverzifikácie vysokých škôl na základe ich špecifických silných stránok a potenciálu rozvoja.

Dotačná zmluva s každou verejnou vysokou školou obsahuje merateľné ukazovatele na obdobie troch rokov (2024-2026), ktorých plnenie je podmienkou poskytnutia tejto časti štátnej dotácie.

Vo štvrtok 15.2.2024 sa vedenie Trnavskej univerzity na čele s jej povereným rektorom prof. Milošom Lichnerom stretlo  so zástupcami ministerstva školstva vedených prof. Martinom Kanovským ohľadom týchto merateľných ukazovateľov - 7 nich je povinných a 7 nepovinných, ktoré sme si vybrali.

róbert zsembera

Piatok 16.2.2024: Stretnutie so štátnym tajomníkom

Na pôde Trnavskej univerzity sme v piatok 16.2.2024 privítali štátneho tajomníka ministerstva školstva Róberta Zsemberu. Stretol sa nielen s povereným rektorom prof. Milošom Lichnerom, ale aj ďalšími členmi vedenia TU z radov prorektorov a dekanov TU.

Zástupcom ministerstva sme mohli bližšie predstaviť "malý Cambridge": našu históriu i súčasnosť. A radi sme sa pochválili špičkovým Telemedicínskym simulačným centrom, ktoré slúži študentom fakulty zdravotníctva.

foto: TRUNI/Barbora Likavská