Skip to main content
PR
13.12.2023

Inaugurovali dekanku pedagogickej fakulty Vieru Peterkovú

Viera Peterková, inaugurácia, december 2023, pedagogická fakulta trnavskej univerzity

Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity zvolil za jej dekanku Vieru Peterkovú. Potvrdil ju v druhom funkčnom období od 22. augusta 2023 do 21. augusta 2027. Dnes (13.12.2023) sa konala jej inaugurácia.

Akreditácia by mala byť úspešná

Na úvod svojho príhovoru v trnavskom kine Hviezda, kde sa uskutočnila dnešná slávnosť, Viera Peterková bilancovala doterajšie prvé funkčné obdobie. V posledných štyroch rokoch (2019-2023) musela fakulta zvládnuť pandémiu, pripravovala sa na školskú reformu (ako jediná na Slovensku chystala študijné programy orientované na vzdelávacie oblasti) a obhajovala akademickú samosprávnosť v súvislosti s novelou vysokoškolského zákona.

„V tomto akademickom roku nás navštívila pracovná skupina akreditačnej agentúry, pred jej návštevou sme zosúladili nami poskytované študijné programy so štandardami agentúry a pripravili podmienky habilitácií a inaugurácií tak, aby zodpovedali jej štandardom,“ priblížila V. Peterková. „Na základe predbežných hodnotení by proces akreditácie na našej univerzite mal byť úspešný, čo je výsledkom vás všetkých.“

Viera Peterková, inaugurácia, december 2023, pedagogická fakulta trnavskej univerzity

Zmena sídla a otvorená atmosféra

Za najväčšiu prekážku rozvoja pedagogickej fakulty považuje staronová dekanka nevyhovujúci stav budovy (ktorá v lete prešla rekonštrukciou odstraňujúcou zatekanie a nadmernú teplotu na piatom poschodí) a jej umiestnenie v priemyselnej zóne. V prípade úspešnej integrácie oboch trnavských univerzít zvažuje V. Peterková zmeniť sídlo pedagogickej fakulty.

„Základným cieľom našej fakulty je zostať najvýkonnejšou, ekonomicky stabilnou súčasťou Trnavskej univerzity s otvorenou, kolegiálnou atmosférou, dobrými medziľudskými vzťahmi so študentmi, ale aj kolegami navzájom, priaznivým prostredím pre tvorivú činnosť,“ predstavila svoje plány do budúcna.

„Chceme zostať rešpektovanou fakultou medzi pedagogickými a učiteľskými fakultami, s kvalitnými študijnými programami, medzinárodnou akceptáciou a spoluprácou, širokou ponukou programov celoživotného vzdelávania a možnosťou kvalifikačného rastu.“

Viera Peterková, inaugurácia, december 2023, pedagogická fakulta trnavskej univerzity

Kto je Viera Peterková?

Doc. Ing. Viera Peterková, PhD. sa už viac ako 22 rokov venuje príprave nových učiteľov. Je spolugarantkou študijných programov zameraných na učiteľstvo biológie a teóriu biologického vzdelávania. Vo svojich aktivitách sa zameriava na vzdelávanie študentov, učiteľov z praxe, ale aj verejnosti v oblasti environmentalistiky. Skúma zmeny a záťaž životného prostredia na základe výskytu a početnosti vybraných modelových zástupcov bezstavovcov. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Zóny bez pesticídov a autorkou viacerých metodických príručiek pre učiteľov základných a stredných škôl.

Prvé funkčné obdobie dekanky pedagogickej fakulty vykonávala v rokoch 2019-2023. V rokoch 2008-2015 bola prodekankou pre študijné záležitosti a v rokoch 2015-2019 pôsobila ako prorektorka Trnavskej univerzity pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov.

Toho roku sa stala predsedníčkou Klubu dekanov vysokých škôl SR a zvíťazila v ankete Slovenka roka v kategórii vzdelávanie. Jej životným krédom je otvorenosť, úcta, pokora, tolerancia a zodpovednosť.