Skip to main content

Opakovaná voľba na funkciu rektora Trnavskej univerzity

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave v rámci korešpondenčného hlasovania určil termín náhradného zasadnutia volebného zhromaždenia vyhlásenej opakovanej voľby kandidáta / kandidátky na funkciu rektora / rektorky Trnavskej univerzity v Trnave na funkčné obdobie 2023 - 2027 (uznesenie AS TU SK -1/2023) na 16. október 2023 o 10:00 hod. v Aule Pazmaneum na Univerzitnom námestí č.1 v Trnave.

Peter Varga

predseda Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave