Skip to main content
PR | foto: TRUNI/Barbora Likavská
02.05.2023

Nela Kováčová: Chcem motivovať študentov k väčšej participácii a prispievať k skvalitňovaniu univerzity

Nela Kováčová

Novou predsedníčkou Študentskej rady Trnavskej univerzity je Nela Kováčová, študentka tretieho ročníka bakalárskeho stupňa predškolskej a elementárnej pedagogiky. Vo voľnom čase počúva podcasty, rada beháva a cvičí. „Na Trnavskej univerzite som mala možnosť spoznať mnoho nových ľudí, ktorí sa  mi stali naozaj dobrými priateľmi.“

TRUNI: Veľké očakávania, ktoré sa naplnili

Prečo ste si vybrali tento odbor?

Mám veľmi rada prácu s ľuďmi, najmä deťmi, neustále učenie sa nových vecí a pomoc druhým. Často som od okolia počúvala, že raz budem veľmi dobrá učiteľka, no nikdy to nebol môj sen. Ale práve štúdiom tohto odboru som zistila, že práca v tejto oblasti ma veľmi baví a napĺňa, najmä v tom vidím perspektívu.

Ako sa vám páči pedagogická?

S Pedagogickou fakultou Trnavskej univerzity som nesmierne spokojná. Vyberala som si ju na základe odporúčaní a najmä hodnotenia v rebríčku pedagogických fakúlt na Slovensku, kde sa práve naša fakulta umiestnila na prvom mieste. Moja voľba bola jasná. Prišla som s veľkými očakávaniami, ktoré sa aj naplnili, čo ma nesmierne teší.

Štúdium si vyžaduje veľa času, kreativity, memorovania, čítania. Darí sa vám učiť? Baví vás to?

Štúdium bolo, aj vždy bude pre mňa nesmierne dôležité. Študujem odbor, ktorý ma veľmi baví, takže štúdium ide omnoho ľahšie. A prístup vyučujúcich tomu len pomáha.

Máte predstavy, čo po škole?

Určite by som chcela zostať v oblasti školstva a prispievať k postupnému zlepšovaniu jeho úrovne na Slovensku.

Nela Kováčová

Univerzita ponúka množstvo príležitostí

Cítite sa na TRUNI dobre, ako doma?

Som vďačná, že môžem študovať práve na tejto univerzite, ktorá mi poskytla naozaj druhý domov svojím ľudským prístupom, kvalitou či prijatím. Nesmiem zabudnúť ani na množstvo príležitostí, ktoré univerzita študentom ponúka, či už ide o rozvoj alebo pomoc.

Je naša univerzita kvalitná? Máme čo ponúknuť?

Našu univerzitu považujem za miesto s kvalitným a odborným prístupom vo viacerých oblastiach.  A zvlášť pociťujem neustálu snahu o zlepšovanie. Práve Trnavská univerzita ponúka neuveriteľne veľa možností pre rozvoj nielen študentom.

ŠRTU: Udržať vysokú úroveň

Ako a prečo sa angažujete v Študentskej rade?

Už na strednej škole som bola súčasťou študentskej rady, kde som mala taktiež možnosť byť predsedníčkou. Tieto aktivity ma vždy lákali a keď sa naskytla možnosť byť súčasťou Študentskej rady Trnavskej univerzity (ŠRTU), tak som neváhala. Som členkou ŠRTU od druhého ročníka.

Kedy prišiel ten moment, že sa o vás začalo uvažovať ako o predsedníčke tejto organizácie?

V momente, keď som zistila, že dôjde k výmene predsedníctva ŠRTU, som začala rozmýšľať nad možnými kandidátmi, diskutovali sme o tom spoločne s predchádzajúcim predsedníctvom. Neplánovala som to, no po dlhých diskusiách a uvažovaniach som si uvedomila, že na budúcnosti ŠRTU mi veľmi záleží. Tak som sa rozhodla kandidovať.

Nela Kováčová

Čo by ste rada dosiahla v čele Študentskej rady?

Rozhodne chcem pokračovať v chode Študentskej rady na tak vysokej úrovni akej sa práve nachádza. Je pre mňa samozrejmosťou a veľkou zodpovednosťou reprezentovať hlas študentov vo všetkých smeroch. Nesmiem zabudnúť ani na pokračovanie vo všetkých úspešných podujatiach a, samozrejme, prínos aj nových. Ďalej by som veľmi rada motivovala študentov k väčšej participácii a prispievala k skvalitňovaniu našej univerzity.

Ako si študenti žijú v Trnave a na Trnavskej univerzite?

Osobne vnímam Trnavu ako veľmi pekné mesto s množstvom príležitostí práve pre mladých ľudí, či už ide o športy, kultúru, zábavu alebo oddych. Čo mi možno chýba, sú priestory na štúdium s dlhšími otváracími hodinami, ktoré si, myslím, by aj ostatní študenti prijali.

Cítia sa byť študenti prijímaní na TRUNI? Je ich hlas rešpektovaný?

Trnavskú univerzitu vnímam ako miesto, kde je hlas a názor študentov vždy vypočutý. Vedenie je vždy otvorené diskusiám na rôzne témy, čo nie je samozrejmosť a ja osobne si to veľmi cením. Rovnako pociťujem rešpekt a ochotu vypočuť hlas študentov.

Od učiteľov cítime dôveru

Na druhej strane dokážu študenti byť nápomocní pedagógom, darí sa vytvárať ono universitas, akademické spoločenstvo žiakov a učiteľov?

Myslím si, že od učiteľov pociťujeme dostatočnú dôveru, ktorá nám nesmierne pomáha. Tiež vnímam, že práve na TRUNI sa nachádza veľmi veľa študentov, ktorí chcú byť aktívnou súčasťou univerzity. Práve v tomto nám veľmi pomáha podujatie Káva za názor, ktoré sa po dlhom čase opäť uskutočnilo v prezenčnej forme, kde dokážeme odovzdať podnety priamo od študentov. Nikdy nechýba následná spätná väzba a diskusie s vedením. Toto podujatie je veľmi obľúbené či už u študentov ale aj u učiteľov a vedenia univerzity.

Nela Kováčová

Prečo je Študentská rada potrebná?

Jednoznačne najdôležitejšou úlohou Študentskej rady je zastupovať hlas všetkých študentov a vytvárať pre študentov bezpečné miesto. Taktiež si myslím, že práve Študentská rada tvorí akýsi prienik medzi vedením a študentmi.

Ak by sa chcel tiež niekto ďalší angažovať v ŠR, čomu by sa mohol venovať?

Osobne Študentskú radu naozaj vnímam ako druhú rodinu. Máme medzi sebou vytvorené pevné vzťahy a s radosťou vždy prijmeme nových členov. Je pre nás charakteristické, že sme otvorení novým nápadom. Často stačí jeden spontánny nápad a dokážeme spoločne vymyslieť niečo úplne nové, pre študentov a univerzitu prospešné.