Skip to main content

Verejné vypočutie 11. člena správnej rady

Vážené zamestnankyne, vážení zamestnanci,

vážené študentky, vážení študenti Trnavskej univerzity v Trnave,

 dňa 16. marca 2023 (štvrtok) v čase od 8:00 hod. sa uskutoční v rokovacej miestnosti rektora TU, na 1. poschodí budovy na Hornopotočnej 23 v Trnave

 verejné vypočutie kandidáta

 na 11. člena Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave nominovaného Správnou radou Trnavskej univerzity v Trnave.

Kandidátom je:

JUDr.  Martin Krivák

Časový limit na vypočutie kandidáta je stanovený na 15 minút. V prvej časti vypočutia má kandidát priestor na svoje predstavenie, vrátane predstavenia svojej motivácie kandidovať do Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave, v druhej časti bude nasledovať priestor pre kladenie otázok.

Verejné vypočutie sa bude vysielať naživo na webovom sídle Trnavskej univerzity v Trnave a riadi ho predseda Správnej rady Trnavskej univerzity v Trnave.

 Link na priamy prenos na Youtube nájdete tu.

Link na pripojenie prostredníctvom MS Teams - kliknite tu.

 Tešíme sa na Vašu účasť!

 PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., predseda Správnej rady TU