Skip to main content

Zmena antivírusového softvéru

Vážení zamestnanci,

od 18.1.2023 sa na služobných koncových zariadeniach (PC, notebooky, tablety) začala implementácia nového antivírusového softvéru Kaspersky Endpoint Security.

Na zariadeniach zaradených do univerzitnej domény bude automatizovane vykonaná inštalácia nového antivírusového agenta a odinštalovanie pôvodného. Pri tejto operácii príde k reštartu zariadenia.

Pri zariadeniach, ktoré nie sú zaradené v univerzitnej doméne, môžete požiadať o súčinnosť informatika príslušnej univerzitnej súčasti.

Centrum informačných systémov TU v Trnave