Skip to main content
PR
22.06.2022

Pápež, ktorý zabránil vyplieneniu Ríma. Vstúpte do teologického sveta Leva Veľkého

lichner lev I. (Leo I., pope)

Prorektor Trnavskej univerzity prof. Miloš Lichner, SJ napísal novú monografiu o jednom z najvýznamnejších predstaviteľov Katolíckej cirkvi, ktorý dostal ako prvý pápež prímeno Veľký. Patrón spevákov, hudobníkov a organistov Lev I. sa do dejín zapísal ako pontifex, ktorý ubránil Rím pred nájazdom Hunov. Významne však prispel aj do teológie tým, že potvrdil božskú i ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista.

Teologický svet Leva Veľkého

Emeritný prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu M. Lichner sa osobnosti Leva Prvého venoval niekoľko rokov. V novej monografii Teologický svet pápeža svätého Leva Veľkého v dobovom kontexte (Dobrá kniha, 2022) predkladá štúdie, ktoré umožnia čitateľovi pochopiť podstatné prvky Levovej kristológie a ekleziológie. V druhej časti sa nachádza 20 latinsko-slovenských textov leoniánskeho korpusu. Ide o prvý slovenský preklad najdôležitejších Levových homílií a listov.

„Pontifikát Leva I. bol sprevádzaný búrlivými udalosťami 5. storočia v cirkevnom i svetskom prostredí. Cirkev prežívala ťažké obdobie kvôli množstvu heretických prúdov (predovšetkým nestorianizmus, pelagianizmus, manicheizmus, arianizmus či monofyzitizmus), ktoré útočili na jej pravé učenie. Asi najznámejší je jeho postoj počas priebehu Chalcedónskeho koncilu, ktorým potvrdil božskú i ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista a zastavil tak šírenie iných nepravých náuk,“ približuje prof. Miloš Lichner.

Lev navyše pred bránami Ríma zastavil hunského vodcu Attilu v roku 452. „K druhému dramatickému stretnutiu došlo o tri roky neskôr, keď sa Lev stretol s vodcom Vandalov, kmeňa pochádzajúceho zo severnej Afriky. Aj s Genserichom vyjednával, aby ušetril Rím od plienenia. Vandali síce do Ríma prenikli a štrnásť dní ho rabovali, nedošlo však k jeho vypáleniu, ako tomu bolo u tohto barbarského kmeňa bežné, ba ani k hromadnému zabíjaniu rímskych obyvateľov,“ píše prof. M. Lichner, SJ.

Lev I. bol zvolený za pápeža v roku 440 a zomrel v roku 461. Na Petrovom stolci bol 21 rokov, čím sa jeho pontifikát zaraďuje medzi najdlhšie v histórii.

Ústami Leva prehovoril Peter

Novú monografiu odporúča aj nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. „Aktuálne dielo napomôže ochotnému čitateľovi lepšie chápať tak vývoj teológie, ako aj rôzne kontextové a historicky podmienené skutočnosti utvárania ranocirkevného sveta. Osobnosť pápeža sv. Leva I. Veľkého totiž veľmi výrazne ovplyvnila nielen jeho dobu, ale aj ďalšie smerovanie Cirkvi,“ hovorí prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

„V jeho dielach sa často zdôrazňuje  dôležitý prvok viery kresťana-katolíka, totiž že najvyššia a všeobecná autorita Cirkvi, ktorú pôvodne udelil Ježiš Kristus apoštolovi Petrovi, sa preniesla na každého nasledujúceho biskupa Ríma ako apoštolovho dediča, ktorý prevzal Petrovu úlohu. Tak ako Ježiš Kristus udelil väčšiu moc Petrovi než iným apoštolom, aj pápež je „prímasom všetkých biskupov“. Veľmi výrazne sa to prejavilo na ekumenickom koncile v Chalcedóne (451), kde pápež Lev I. riešil spor o Kristovej prirodzenosti. Po prečítaní jeho listu zhromaždení biskupi zvolali: „Ústami Leva prehovoril Peter.“