Skip to main content
PR | foto: Barbora Likavská
24.05.2024

Latinčina je mŕtva, nech žije latinčina!

katarína karabová

Pre mnohých z nás je latinčina akási terra incognita, neznáma zem, ktorú sme ešte nestihli objaviť. Tajomstvá tohto jazyka a jeho skryté krásy poodhalíme s latinčinárkou dr. Katarínou Karabovou, ktorá pôsobí na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V lete vás všetkých pozýva na intenzívny kurz latinského jazyka. Celý rozhovor si môžete vypočuť ako podcast na platformách Spotify alebo Youtube.

Historická Universitas Tyrnaviensis vznikla v roku 1635. Študovali na nej mladí rozličných národností. Bola latinčina ich „esperantom“?

Latinčina bola jazykom vzdelancom. Nevieme si predstaviť historickú Trnavskú univerzitu bez latinčiny. Úroveň vnímania latinčiny bola vtedy oveľa vyššia, akú majú študenti dnes. V tom čase museli študenti bežne po latinsky hovoriť, myslieť aj snívať. Latinčina neodmysliteľne tvorila súčasť vzdelania a v nej vedeli citovať celé pasáže z antických autorov, ale nemusíme hovoriť len o latinčine, ale aj starej gréčtine. Latinčina tvorila akýsi esprit, o čom svedčia aj tlače vydávané na historickej Trnavskej univerzite.

Tlačí vyšlo na niekoľko tisíc...

Sú doklady, že vyšlo viac ako 5 000 tlačí. Iste, môžu tam byť aj nejaké duplikáty, ale na vtedajšie pomery je to veľký opus. Nebola to len originálna produkcia, ale vydávali sa tu aj diela západoeurópskych mysliteľov. Narážame na zaujímavý historický fakt, že Trnavská univerzita kráčala s dobou a kráčala aj s vedeckým bádaním, ktoré bolo na západ od nás. V rámci siete jezuitských univerzít je zaujímavé, že naši učenci dokázali na najnovšie poznatky reagovať veľmi rýchlo.

katarína karabová

Prenesme sa o štyristo rokov dopredu, sme v 21. storočí. Je latinčina mŕtva?

Áno aj nie (úsmev). Pred pár rokmi vyšla v Nemecku knižka, že latinčina je mŕtva, nech žije latinčina! Určite tušíte, že vám neodpoviem, že latinčina je mŕtva.

Vy ňou žijete.

Latinčina žije všade okolo nás. Každý z nás niekoľkokrát za deň použije slovko, ktoré pochádza z latinčiny a nemám na mysli len odbornú terminológiu, kde sa latinčina zračí najviac.

Vznikla aj slovenčina na latinských základoch?

Nedá sa to celkom takto povedať, ale snažím sa v pedagogickom procese hľadať paralely, ktoré máme a je ich neskutočne veľa, či už v slovných druhoch, výstavbe vety, štruktúre vetných členov a pod. V tomto máme obrovskú výhodu oproti anglofónnym národom.

Dá sa latinčine porozumieť aj bez výslovných znalostí?

Ako som spomínala, snažím sa nájsť paralely. Keď začínam prednášky, snažím sa presvedčiť študentov, že po latinsky vedia. Priblížiť latinčinu je naším cieľom a motívom, aby sme z nej dali preč pomyselný závoj ťažkostí. Zoberte si vetu: Sicilia est magna insula Europae inter Italiam et Africam sita. Som presvedčená, že viete, o čom som hovorila.

V západných krajinách sa latinčina učí tak, že sa učia hovoriť. V našich končinách sa snažíme ukázať systém, základné veci z morfológie a syntaxe, ale neučíme sa hovoriť. Metóda na západe vychádza z prirodzených znalostí z geografie či histórie, ktoré študent zo strednej školy má.

katarína karabová

Zaužívané sú aj latinské frazeologizmy ako napríklad in vino veritas. Prečo sú také časté pri používaní aj v slovenskom jazyku?

Je to tak, ako si vybrať čerešničku zo snehobielej torty. Aj toto je sféra, kde nám latinčina môže zaznievať. Možno nevieme, čo znamená nota bene, ale celkom iste sa vo vete premostíme ďalej. Ale v týchto čerešničkách carpe diem alebo sine ira et studio zaznievajú originálne výroky a majú platnosť dodnes. Utkvelo to v pamäti po stáročia a má to výpovednú hodnotu aj dnes.

Aké múdrosti nachádzate v latinských skratkách?

Latinsky sa hovorilo pred x tisícročiami. Pri výučbe každého jazyka sú nesmierne dôležité reálie, medzi ktoré patria aj diela, ktoré sa nám zachovali. Tieto diela by sa nezachovali, ak by myšlienky, ktoré poskytujú, neboli „top“. Nemusia to byť len vzletné filozofické úvahy, ale prirodzené veci, ktoré sa dejú v živote človeka. Takým výrazom môže byť sero venientibus ossa, čo znamená kto neskoro chodí, sám sebe škodí. Súvisí to s každodenným životom.

Kedy sa koná letná škola latinčiny?

Bude to intenzívny kurz, ktorý bude prebiehať počas týždňa od 1. do 5. júla v priestoroch filozofickej fakulty. Budeme sa snažiť dostať do systému jazyka tak, aby keď človek dostane v piatok poobede certifikát, povedal si, aha, tak toto viem a môžem na tom stavať. Plus počas týždňa, aby sme videli latinčinu v praxi, pôjdeme sa pozrieť po Trnave a budeme si všímať stopy latinčiny, ktoré tu sú dodnes. Môžem sľúbiť, že pôjdeme aj do priestorov, ktoré nie sú verejnosti prístupné každý deň.

letná škola latinčiny trnava 2024, latin language summer school 2024

Pôvodne vyšlo 30. mája 2022, aktualizované 24. mája 2024.