Skip to main content

Zmena otváracích hodín univerzitnej knižnice (od 16. mája 2022)

Zdroj
Univerzitná knižnica

Počas skúškového obdobia budú otváracie hodiny Univerzitnej knižnice nasledovné:

otváracie hodiny