Skip to main content

Diskutovali sme o 30 rokoch obnovenej Trnavskej univerzity

Univerzitná knižnica a Ústav dejín Trnavskej univerzity zorganizovali spomienkovú diskusiu na 30 rokov od obnovenia našej alma mater (1992-2022). Zúčastnili sa jej bývalý predseda Slovenskej národnej rady František Mikloško, prvý predseda akademického senátu Michal Slivka a emeritný rektor a zakladateľ právnickej fakulty prof. Marek Šmid. Celý záznam diskusie pripravujeme. 

foto: TRUNI/Barbora Likavská