Skip to main content

Opustila nás prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

Kolegovia, študenti,

práve nás zastihla veľmi smutná správa, že nás dnes t.j. v sobotu 16. apríla 2022 navždy opustila prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. Bývalá prodekanka pre vedu, výskum a edičnú činnosť, vedúca Kat. klasickej archeológie FF TU a prvá profesorka klasickej archeológie na Slovensku.

Pani profesorka, bolo nám cťou byť Vašimi kolegami, študentmi. Ďakujeme Vám za všetko.

Odpočívajte v pokoji.

Zdroj: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave