Skip to main content

Kontakty

Ak chcete začať rigorózne alebo habilitačné konanie, kontaktujte, prosím, príslušné oddelenia fakúlt pre rigorózne, habilitačné a inauguračné konania.

V prípade problémov s vkladaním práce do EZP, kontaktujte, prosím, svojho fakultného a katedrového administrátora EZP.

Ak máte problém s prihlásením sa do EZP alebo ste zaznamenali technickú chybu, napíšte, prosím, e-mail na ezp [at] truni.sk.

Reakčný čas, v ktorom správca systému EZP najneskôr odpovie používateľovi na e-mailovú požiadavku v rámci Help Desk je 24 hodín počas pracovných dní.