Skip to main content

Služba ERASMUS+

V programe študentských mobilít ERASMUS+ sa elektronické spracovanie dokumentov uskutočňuje pred vycestovaním. V rámci Online Learning Agreement (OLA) je potrebné pred odchodom na mobilitu  kliknúť na webstránku:

Login to continue your Erasmus+ journey

Následne je potrebné vybrať si prihlásenie k poskytovanej službe potvrdením eduGAIN. Zo zoznamu inštitúcií si treba zvoliť Trnava University in Trnava a prihlásiť sa svojím TUID a heslom, ktoré platia pre prihlásenie k UIS (MAIS, EZP, e-mail,...).