Skip to main content

Vyhlásenie výsledkov volieb do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave