Skip to main content

Konferencia UNINFOS 2021

Združenie EUNIS Slovensko a Žilinská univerzita v Žiline pozývajú záujemcov o informačné a komunikačné technológie v prostredí vysokých škôl na konferenciu

UNINFOS 2021,

ktorá sa uskutoční v dňoch 21. - 23. septembra 2021

variantne v prezenčnom, hybridnom a alebo videokonferenčnom režime prostredníctvom MS Teams (podľa aktuálnych hygienických opatrení).

Jednou z hlavných tém konferencie bude výmena skúseností  pri dištančnom vzdelávaní s využívaním moderných softvérových aplikácií, preto je vítaná účasť širokej akademickej verejnosti. 

Všetky potrebné informácie o konferencii nájdete na webstránke:

https://uninfos.uniza.sk/