Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Deň otvorených dverí na teologickej fakulte

Dátum od: 
24.Feb 2021
Dátum do: 
24.Feb 2021
Chceš sa dozvedieť, čo a ako sa študuje na TFTU?

Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave otvára v akademickom roku 2021/2022 bakalárske a magisterské študijné programy: kresťanská filozofia, základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie, sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o štúdium si môžu podať prihlášky do 31. marca 2021. Viac informácií nájdete na stránke tftu.sk.

Ak sa chcete dozvedieť čo a ako sa študuje na Teologickej fakulte, aké predmety či aká je atmosféra, svoje konkrétne otázky môžete položiť priamo študentom na on-line Dni otvorených dverí 24. februára 2021 od 12.00-14.00.

Link na on-line Deň otvorených dverí nájdete TU