Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Etika môjho povolania: Právnická fakulta vyhlásila celouniverzitnú súťaž o najlepšiu esej

Vážené študentky, vážení študenti všetkých fakúlt,

Právnická fakulta vyhlasuje súťaž o najlepšiu esej všetkých študentiek a študentov Trnavskej univerzity na tému Etika môjho (budúceho) povolania.

Etické správanie sa je základom každého povolania, ale aj každodenného správania sa. Ukážte nám, čo znamená pre Vás a vyhrajte jednu z cien.

Vaše eseje posielajte do 31.3.2021 na e-mailovú adresu: svoc.prf@truni.sk 

Do predmetu správy uveďte: ESEJ_Vašu fakultu_štúdium (bc./mgr./PhD.- denné/externé)

Viac informácií nájdete na plagáte.

Tešíme sa na každú esej!

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!