Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Oznam: Turisticko-športové podujatie Deň univerzity je zrušené

Vážené kolegyne,
vážení kolegovia,

v súvislosti s opatrením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava účinným od 14.9.2020 Vám oznamujem zrušenie turisticko-športového podujatia „Deň univerzity“, ktoré sa malo konať dňa 16.9.2020.

Ďakujem za pochopenie.

         prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
         rektor Trnavskej univerzity v Trnave