Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Rektor ku Dňu učiteľov: Ďakujem vám za prácu v súčasných mimoriadnych podmienkach

René BílikVážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľte mi, aby som Vám úprimne zablahoželal k blížiacemu sa Dňu učiteľov.

V situácii, ktorá nás obklopuje, Vám chcem úprimne poďakovať za prácu, ktorú odvádzate v štandardných, no najmä v súčasných mimoriadnych podmienkach. Všetky krízové a kritické situácie majú aj svoje produktívne jadro. V ňom sa odkrývajú skutočné hodnoty a životný zmysel. Hádam nikdy sa tak často a naliehavo nespomínala škola, učitelia a učiteľská profesia ako dnes. Vzbudzuje to nádej, že spolu s týmto "volaním po vzdelávaní" sa do centra pozornosti dostane skutočný zmysel a pozícia vzdelania v rámcoch našej kultúry a spoločnosti a že učiteľská profesia sa dočká ozajstného spoločenského zhodnotenia a ocenenia.

Blahoželám Vám k nášmu spoločnému sviatku, prajem Vám predovšetkým pevné zdravie, odhodlanie a trpezlivosť a teším sa na osobné stretnutia. Verím, že spoločne zvládneme súčasnú situáciu a že aj počas nej odovzdáme našim študentom maximum z toho, čo vieme.

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
rektor TU v Trnave

 

Rektor Trnavskej univerzity oznamuje akademickej obci, že tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa učiteľov spojené s odovzdávaním Ceny Martina Palkoviča sú presunuté na neskorší termín.