Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich

Dátum od: 
25.Feb 2020
Dátum do: 
25.Feb 2020
Tlačová beseda

Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta TU a Trnavská asociácia sluchovo postihnutých pozývajú médiá na tlačovú besedu 25. februára 2020.

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (TU) otvára nový štvorročný bakalársky študijný odbor slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich. Pri tejto príležitosti organizujeme tlačovú besedu, ktorá sa uskutoční na rektoráte TU v utorok 25. februára 2020 o 9.00 hod. (v aule filozofickej fakulty na Hornopotočnej 23 v Trnave na prvom poschodí).

Súčasťou tlačovej besedy, ktorú organizujeme v spolupráci s Trnavskou asociáciou sluchovo postihnutých, bude aj názorná ukážka, ako vyzerá vyučovacia hodina slovenského jazyka v komunikácii nepočujúcich, a tiež ukážka umeleckého tlmočenia.

Novým študijným programom – slovenským jazykom v komunikácii nepočujúcich – vypĺňame medzeru spôsobenú nedostatkom kvalifikovaných tlmočníkov medzi slovenským jazykom a slovenským posunkovým jazykom na celom území Slovenska.

Médiá sa môžu prihlásiť do pondelka 24.2. na adrese matus.demko(zavináč)truni.sk. 

Tešíme sa na Vašu účasť!