Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Constantia

Dátum od: 
06.Mar 2020
Dátum do: 
07.Mar 2020
Študentská filozofická konferencia

V dňoch 6.-7.marca 2020 sa i v tomto akademickom roku na Katedre filozofie FF TRUNI, uskutoční filozofická konferencia pre študentov.

V duchu cností názov "constantia" symbolizuje "stálosť", pevnosť charakteru či schopnosť človeka vystupovať v súlade so sebou samým v každej situácii a nenechať sa uniesť chválou, ani malomyseľnosťou. Veríme, že vlastnosti, ktoré tento názov vyjadruje, poslúžia ako inšpirácia či podnet pre stretnutie študentov zanietených hodnotám vysokoškolského štúdia :)

Konferencia je otvorená pre bakalárske, magisterské a doktorandské stupne štúdia.

CFP do: 31.12. 2019
mail: constantiafftruni@gmail.com

Téma príspevku je ľubovoľná!

Rozsah abstraktu:
Bc. a Mgr.: 500-700 znakov
PhD.: 700-900 znakov.

Tešíme sa na vaše príspevky!

Viac informácií tu.