Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Zomrel významný slovenský fyzik profesor Július Krempaský

Vo veku 88 rokov zomrel 6. decembra 2019 významný slovenský fyzik, univerzitný profesor a dlhoročný zamestnanec Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Prof. RNDr. Július Krempaský DrSc.
 
„Keby sa mi môj život rozvíjal tak, ako som si ho sám vysníval, asi by som zle dopadol. Akceptoval som však riadenie „zhora“, a to ma zachránilo,“ povedal o svojom životnom príbehu.

Profesionálnou vedeckou činnosťou významne ovplyvnil budovanie a formovanie vedy a nepriamo aj elektrotechnického priemyslu na Slovensku, kde mu patrí prvenstvo v oblasti synergetiky. Bol zakladateľom vedeckého odboru Termodynamické vlastnosti, vedeckého odboru Nekryštalické polovodiče a spoluzakladateľom vedeckého smeru Amorfné kovy. Podieľal sa na modernizácii procesu výuky fyziky, prispel k osvetovej činnosti v rôznych oblastiach vedy. Napísal niekoľko monografií, vedecko-populárnych diel, skrípt a vedeckých publikácií. Za svoje vedecké výsledky získal viacero domácich i zahraničných vyznamenaní.