Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl

Zdroj: 
Akademický senát TU