Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Zomreli dve významné osobnosti TU

S hlbokou ľútosťou sme prijali správu, že nás opustili dve významné osobnosti našej alma mater: lekár, patológ a čestný občan mesta Trnava prof. MUDr. Štefan Kopecký, PhD. a radioterapeut, onkológ prof. MUDr. Ľudovít Jurga DrSc.

S úctou vnímame ich pedagogické a vedecké dielo, ktoré vykonali pre Trnavskú univerzitu v Trnave.
                                                                                                 prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor

 
 
               
 
AUDIO: p.  prof. Štefan Kopecký rozpráva na Stretnutí kresťanských zdravotníkov a dobrovoľníkov vo FN Trnava, 26. 9. 2018 o svojich začiatkoch v obci v Baloň na južnom Slovensku, o začiatkoch v Trnave, o Františkovi Šubíkovi.