Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave

Zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave sa bude konať dňa 25. apríla 2019 (štvrtok) o 11.00 h v zasadacej miestnosti rektora Trnavskej univerzity v Trnave na Hornopotočnej ul. č. 23.