Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Aj tento rok v GreenMetric World University Rankings

Trnavská univerzita je jednou z dvoch slovenských univerzít, ktorá sa aj tento rok umiestnila v celosvetovom rebríčku udržateľných univerzít UI GreenMetric World University Rankings (UIGM). Od roku 2016, kedy získala certifikát, sa systém hodnotenia rozšíril na šesť kategórií: infraštruktúra, energia a zmena klímy, odpadové hospodárstvo, riadenie dopravy, vzdelávanie a výskum.