Faculty of Philosophy and Arts
Faculty of Education
Faculty of Health Care and Social Work
Faculty of Theology
Faculty of Law

Imatrikulácie na FZaSP 2018

Na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity sa 26. septembra 2018 uskutočnil slávnostný akt imatrikulácie študentov prvých ročníkov. Prvákov privítal na akademickej pôde dekan prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. a povzbudil ich v úsilí napredovať v náročnom štúdiu. Na slávnosti zložili študenti imatrikulačný sľub, ktorým prisľúbili plniť si riadne povinnosti študenta Trnavskej univerzity v Trnave. 

Zdroj: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce.