Skip to main content
CIS Truni
04.10.2016

UNINFOS 2010

Trnavská univerzita v Trnave, Centrum informačných systémov
a združenie EUNIS Slovensko

zorganizovali medzinárodnú konferenciu 

 

U N I N F O S    2 0 1 0
Univerzitné informačné systémy

 
Konferencia sa konala pod záštitou rektora Trnavskej univerzity v Trnave
doc. Ing. Martina Mišúta, CSc.
ako podujatie k 375.výročiu založenia starobylej "Universitas Tyrnaviensis"

 

3. - 4.november 2010
TRNAVA

 

Závery konferencie
Konferencie združenia EUNIS-SK