Zborník UNINFOS 2010

Webometria v univerzitnom prostredí (alebo o čom vypovedajú slovenské univerzitné weby)
PhDr. Ľubica Jedličková, PhD.

Od knižnično-informačného systému, cez evidenciu publikačnej činnosti po systém pre odhaľovanie plagiátov v akademickom prostredí.
Mgr. Ján Grman, PhD.

Hybridná čipová karta na báze čipu Desfire EV1 na Žilinskej univerzite
Ing. Daniel Milučký, Ing. Róbert Orenič, Doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

Automatické sťahovanie dát z UNI/VŠ do CKM SYTS
Vladimír Jedlička

Využití nástrojů elektronického zkoušení IS MU při přijímacích a státních závěrečných zkouškách
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., Ing. Jitka Brandejsová, Bc. Ľuboš Lunter

TAP systém - efektívne skúšanie
Ing. Karin Vlčeková, Ing. Roland Schwarz

Multimediálne vzdelávanie univerzitnou TV
Ing. Daniel Milučký, Ing. Branislav Krnáč, PhD.

Elektronizace oběhu dokladů v univerzitním prostředí
RNDr. Jana Kohoutková, PhD., Zdeněk Machač

Automatický prenos medzi univerzitnými informačnými systémami
Ing. Daniela Ukropová, RNDr. Zoltán Žambor

Cisco EnergyWise
Ing. Peter Sakala

Institucionální repozitář vědeckých a odborných článků s napojením na systém odhalování plagiátů
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., Ing. Jitka Brandejsová, Bc. Ľuboš Lunter, Daniel Jakubík, Mgr. Martin Stančík

Oracle Academy – vzdelávací program Oracle pre akademický sektor
Ing. Lenka Mutkovičová

Informácia o stave riešenia projektu „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“
doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., Ing. Tomáš Lacko

Evidencia pracovníkov univerzity v systéme SAP a jej integrácia s akademickým informačným systémom MAIS
Ing. Jozef Andreanský

Prevádzka, problémy a rozvoj služby AIS2 na Univerzite Komenského
Ing. Peter Jurášek, CSc., Mgr. Richard Richter

Študentské zadania - plagiáty?
Ing. Henrieta Telepovska, PhD., František Gajdoš, Marek Szanyi

Implementácia helpdeskového systému Request Tracker na Ústave výpočtovej techniky Technickej univerzity v Košiciach
Ing. Adriena Šišková

CARDPAY Stravovací a platební systém
Bc. Lukáš Pšeja

Dochádzkový informačný systém Prešovskej univerzity
Ing. Vladimír Pisarnský

Projekt Novell IDM v podmienkach TRUNI
Ing. Ladislav Nyíri

Ako ťažké je obísť systém na odhaľovanie plagiátov?
Ing. Ján Genči, PhD.

Virtualizácia serverovej a desktopovej infraštruktúry v prostredí Trnavskej univerzity.
Ing. Marek Kadlečík

On-line centrálne spracovanie životného cyklu projektov poskytovaných Vysokým školám Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ing. Juraj Fabuš, PhD., Iveta Kremeňová, Zuzana Kolarovszká

Preukaz študenta a zamestnanca vysokej školy na médiu s čipom DESFire EV1 v zmysle nového usmernenia MŠ SR
Ing. Ivica Škarbová

Hybridní čipové karty
Ing. Martin Tischer

Projekty z európskych štrukturálnych fondov a ich pridaná hodnota pre univerzitu
Ing. Jozef Koricina, Ing. Viera Vajglová
Reklama Reklama Reklama