Skip to main content

Žiadosť o vydanie druhopisu diplomu

Žiadosť o vydanie druhopisu diplomu

Žiadosť o vydanie druhopisu diplomu
Platobné údaje:

  •     suma 50 €
  •     Účet: 7000065500 / 8180
  •     IBAN: SK33 8180 0000 0070 0006 5500
  •     Špecifický symbol: 99905
  •     meno a priezvisko  

viac ako po roku ukončení štúdia - 60 eur