Skip to main content
PR
16.01.2024

Adriana Krupová členkou Quality Assurance Fit for the Future

 Adriana Krupová, TRUNI, Trnavská univerzita, Quality Assurance Fit for the Future

Pracovnú skupinu Quality Assurance Fit for the Future (QA-FIT focus group) zriadila Európska asociácia univerzít so sídlom v Bruseli (European University Association, EUA). QA FIT focus group má 15 členov reprezentujúcich 15 členských štátov Európskej únie. Úlohou tejto pracovnej skupiny je pripraviť podklady pre revíziu európskych štandardov vzdelávania (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG 2015). Členkou tejto pracovnej skupiny sa čerstvo stala aj Adriana Krupová z rektorátu Trnavskej univerzity, ktorá bude reprezentovať nielen našu alma mater, ale všetky slovenské vysoké školy.

Odborné znalosti a skúsenosti PhDr. Adriany Krupovej, PhD., ktorá je dlhoročnou zamestnankyňou Trnavskej univerzity  a riaditeľkou oddelenia analýz a stratégií v oblasti zabezpečovania kvality univerzity, sú tým najlepším predpokladom na dôstojnú reprezentáciu a zmysluplné plnenie kľúčovej úlohy formovania európskych štandardov vzdelávania vo vysokom školstve.

K členstvu v QA FIT focus group blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri plnení dôležitých európskych úloh!

 Adriana Krupová, TRUNI, Trnavská univerzita, Quality Assurance Fit for the Future