Skip to main content
prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th., poverený výkonom funkcie rektora
09.01.2024

Aj v najťažších časoch sa objavujú zrelé osobnosti

        poverený rektor miloš lichner   

            Vážené akademické spoločenstvo, vážení pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, ctení študenti, priatelia a podporovatelia našej alma mater, 

            dovoľte mi, aby som vám zo srdca, každému osobne, poprial pokojný, úspešný, vľúdny a požehnaný vstup do nového občianskeho roka 2024.

            Okrem tohto priania by som rád vyslovil niekoľko slov o nádeji, ktorú mám v srdci. Zdá sa, že nielen naša univerzita, ale aj celá spoločnosť prechádza určitým krízovým obdobím, ktoré môže oprávnene vyvolať v mnohých otázky o zmysle a význame toho, čo sa práve tu a na iných miestach deje.

            Deje sa v podstate to, že všade máme do činenia s človekom, s jeho pozitívnymi a menej pozitívnymi vlastnosťami. "Honores mutant mores, sed raro in meliores", teda "honor a úcta menia mravy, ale málokedy k lepšiemu". Toto starobylé príslovie čerpá z hlbokej ľudskej skúsenosti. Pohľad do dejín nám pripomína, že to nie je prvýkrát, čo sa nachádzame v náročnom období, kedy to, čo sa črtá pred nami, nenavodzuje atmosféru radosti. Ten istý pohľad do dejín nám však pripomína, že aj v tých najťažších časoch sa objavili zrelé osobnosti, ktoré slovom a príkladom dokázali viesť a previesť ľudí cez náročné časy.

            Preto aj ja som naplnený nádejou. Verím, že naša univerzita si dokáže v príhodnom čase nájsť a zvoliť nového rektora. Že to bude človek, ktorý bude mať dlhšiu víziu budúcnosti našej univerzity presahujúcu jedno funkčné obdobie. Že to bude nielen schopný manažér a líder, ale aj zrelá ľudská osobnosť.

            Okrem nádeje by som rád zdôraznil druhé slovo, ktoré sa mi vynára z práce so starobylými textami: "vnútorná jednota". Vnútorná stabilita univerzity a teda aj jej jednota závisí od každého z nás. Pozývam každého z nás, aby sme spoločne pevne a hrdo stáli za našou úctyhodnou Trnavskou univerzitou.

            Máme svoju históriu od roku 1635, to znamená, že naša univerzita už toho veľa zažila a prežila. Čakajú nás viaceré výzvy a úspechom bude obstáť v náročnej konkurencii, v náročných podmienkach. Koľko ľudí sa z ťažkých podmienok vypracovalo a nik ich nikde nečakal s červeným kobercom. Na tom úspechu musíme spoločne popracovať a som presvedčený, že na to máme.

            Napokon prajem každému z nás odvahu a kreativitu, vnútornú silu a pevné zdravie, aby sme obstáli vo výzvach, ktoré sú pred nami.