Skip to main content
Jozef Šofranko, SJ, provinciálny predstavený Spoločnosti Ježišovej na Slovensku
06.04.2023

Veľká noc 2023: Jedno nás spája, a to túžba po lepšom živote

Jozef Šofranko SJ

Milí priatelia, akýmkoľvek spôsobom spojení s našou alma mater Trnavskou univerzitou,

začína obdobie, počas ktorého my kresťania oslavujeme zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Židia oslavujú Paschu – prechod Izraelského národa cez Červené more. Ale aj tí, ktorí nezdieľajú nejaké náboženské presvedčenie, oslavujú príchod jari!

Možno nás nespája jednotný pohľad na svet, alebo náboženské presvedčenie, jedno však máme spoločné. Je to túžba po novom, lepšom živote a neochvejná nádej, že život je silnejší ako smrť. Denne nám dávajú silu vstať a rozvíjať nášho ducha a spoločnosť v ktorej žijeme.

Spája nás nádej, že život je silnejší ako smrť

Sme svedkami udalostí, ktoré majú tendenciu presviedčať nás, že sa skutočné hodnoty ako úcta k životu, úcta k iným národom, rešpekt k názoru toho druhého, poctivá práca, zodpovednosť a slušnosť dostávajú na vedľajšiu koľaj, ba až zanikajú. Stačí sa pozrieť na ruského agresora, na stupňujúcu sa agresivitu jednotlivých skupín v našej spoločnosti, ktorú radi využívajú politickí predstavitelia poznačení korupciou a mafiánskymi praktikami. Nezodpovedný prístup k rozličným oblastiam v našej spoločnosti, predovšetkým ku školstvu, ktorý sa prejavuje podvyživeným financovaním, alebo stanovovaním noriem, ktoré nútia k nepoctivému prístupu a plagiátorským praktikám tak pedagógov, ako aj študentov.

Udalosti spojené s obdobím Veľkej noci nám však prinášajú nový alebo iný pohľad na súčasnosť. Kristovo Zmŕtvychvstanie predchádzali udalosti utrpenia, zrady a smrti. Prechodu cez Červené more a oslobodeniu Izraelského národa predchádzali stáročia egyptského zajatia. Rovnako sa aj príroda prebúdza k životu po dlhých zimných mesiacoch.

Pri tejto príležitosti vám chcem všetkým zaželať, aby sa sviatky Veľkej noci pre vás a vašich blízkych stali zdrojom novej radosti, nádeje a odvahy, ktoré nás povedú k takému konaniu a postojom, ktoré prostredníctvom skutočných hodnôt obnovia nás samých a našu spoločnosť.

trnava veľká noc 2023 (foto Barbora Likavská)