Skip to main content
prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave
24.02.2023

Trnavská univerzita vyjadruje obdiv a úctu ukrajinskému ľudu

ukrajina trnavská univerzita 2023 truni, rené bílik

Obdiv a úcta Ukrajine.

Dnes uplynul rok, keď sa nám, generáciám, ktoré od skončenia druhej svetovej vojny žijú v mieri, pripomenula skutočnosť, že nejde o samozrejmosť. Ruská agresia voči nášmu bezprostrednému susedovi vystavila aj nás mnohým životným skúškam, pred ktorými stojíme odvtedy takmer denne. Som nesmierne hrdý, že Trnavská univerzita v Trnave a jej akademická obec od samého začiatku agresie stála a stojí na strane obetí zákerného útoku a svoju solidaritu s nimi prejavila a prejavuje rozmanitými formami pomoci. Za to všetko - ďakujem!

Aj preto verím, že dnes, po roku od začatia vojny, ktorá stále trvá, môžem nielen v mene svojom, ale aj v mene celej akademickej obce, študentov a zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave vyjadriť obdiv a úctu ukrajinskému ľudu za húževnatosť a odhodlanie, s akým bránia svoju vlasť. Súčasne vyjadrujem odhodlanie a pripravenosť vytvárať pre tie kolegyne a kolegov, ktorí študujú na našej alma mater, bez toho, že by sa mohli vrátiť domov, také podmienky a prostredie, ktoré im aspoň čiastočne pomôžu prekonať tieto ťažké chvíle.

S úctou

prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

rektor TU v Trnave